Meer resultaten voor federalisme

federalisme
Federalisme Encyclopex.
Maar de federale structuur is niet overal even succesvol, in Joegoslavië en Canada blijft de strijd tussen de gemeenschappen gewoon verderbestaan. Daaruit kunnen we afleiden dat een bondstaat met slechts 2 deelstaten onvoldoende waarborgen voor succes geeft. Federalisme in België.:
Gratis woordenboek Van Dale.
Het gratis onlinewoordenboek bevat een beperkt aantal woorden en mogelijkheden. Voor meer woorden en functionaliteiten klik hier en probeer gratis en zonder verplichtingen de Dikke Van Dale Online. Klik hier om te rijmen op federalisme in het Van Dale Rijmwoordenboek.
Federalisme Wikipedia.
Ook in de Verenigde Staten werd deze theorie toegepast in de 19de eeuw, maar nu is er eerder een coöperatief federalisme. In een coöperatief federalisme zijn er wel bevoegdheden die de federale en regionale overheden delen, waardoor er dus samengewerkt" moet worden.
CONFEDERALISME IN 15 VRAGEN EN ANTWOORDEN Belgische Unie Union Belge.
Het wordt hoog tijd om de gewesten en de gemeenschappen, die dragers zijn van het federalisme dat in wezen gewoon twee taalgroepen tegen elkaar opzet af te schaffen. Enkel een meerpolig systeem waarbij het zwaartepunt bij de centrale overheid ligt minstens zes entiteiten die geen nationalistische aspiraties betonen biedt stabiliteit.
Federalisme Wikipedia.
Ook in de Verenigde Staten werd deze theorie toegepast in de 19de eeuw, maar nu is er eerder een coöperatief federalisme. In een coöperatief federalisme zijn er wel bevoegdheden die de federale en regionale overheden delen, waardoor er dus samengewerkt" moet worden.
Federalisme 5 definities Encyclo.
Het federalisme is een staatsvorm waarin de soevereiniteit wordt gedeeld tussen het centrale of nationale of federale niveau en de deelstaten. Aan de afzonderlijke delen deelstaten wordt vaak een relatief grote mate van zelfstandigheid toegekend. In federaties die ooit zijn gesticht door destijds zelfstandige staten dit geldt bijvoorbeeld voor.
Federalisme: Een Amerikaanse Cocktail Amerika.nl.
Federalisme beleefde een wedergeboorte toen de Founding Fathers van de Verenigde Staten van Amerika zich sterk lieten inspireren door de Griekse en Romeinse tradities. Zij maakten een bewuste keuze: het gemeenschappelijke, federale recht begon met de Verklaring van Onafhankelijkheid en de Grondwet.
Marxistisch Woordenboek: Federalisme.
De bedoeling van federalisme moet zijn: elke bevolkingsgroep tot haar recht laten komen, niet om de begunstigden nog vlugger te laten vooruitkomen nationalistisch federalisme, maar om een toenadering tussen alle bevolkingsgroepen mogelijk te maken en aldus de arbeidersbeweging te versterken.

Contacteer ons