Op zoek naar debat francais?

debat francais
debat Traduction en français exemples néerlandais Reverso Context.
tijdens het debat 1973. debat dat 1256. het debat van vandaag 837. dat het debat 677. dat dit debat 570. zonder debat 503. standpunt van de commissie tijdens het debat 501. voor het debat 421. Voorzitter, de Kosovo-oorlog overschaduwt dit debat.
Traduction een zeer goed debat français Dictionnaire néerlandais Reverso.
We hebben hier een zeer goed debat over gevoerd in deze zaal, en ik dank het Parlement voor de samenwerking door de Raad de volmacht te geven om dit in het kader van nauwere samenwerking op de rails te krijgen.
voortzetting van het debat Traduction en français exemples néerlandais Reverso Context.
In feite is dit een voortzetting van het debat dat we vorig jaar hebben gevoerd over de hoge olieprijzen. Dans un certain sens, c'est' la poursuite du débat que nous avons eu l'année' dernière sur le cours élevé du pétrole.
Traduction volledig debat français Dictionnaire néerlandais Reverso.
In het eerste tussentijdse verslag wordt voorgesteld een mogelijkheid in te voeren die rapporteurs stimuleert om af te zien van een volledig debat door bepaalde tijdblokken te reserveren waarin rapporteurs hun verslag in het plenum kunnen toelichten, zonder verder debat.
parlementair debat Néerlandais-Français Dictionnaire Glosbe.
nl Ook heeft de Commissie in Wenen geen allesomvattend voorstel gepresenteerd voor wijziging van de verdragen na Amsterdam, dat wil zeggen Amsterdam II, of zo u wilt Maastricht III, om de Franse kiezers niet af te schrikken tijdens het parlementaire debat over de grondwetsherziening in verband met Amsterdam.
Traduction dat het debat français Dictionnaire néerlandais Reverso.
Plus de traductions en contexte: que les débats, que tous les débats. Voir plus de traductions et d'exemples' en contexte pour dat" het debat" ou accéder à plus d'expressions' contenant votre recherche: het debat dat" dat het debat over." ten nom neuter débat.
debat over dit onderwerp Traduction en français exemples néerlandais Reverso Context.
In deze context benadrukt het verslag de noodzaak om te kijken naar andere indicatoren om een duidelijker beeld te krijgen van de werkelijke behoeften van de armste regio's, en roept het op tot een debat over dit onderwerp tijdens de besprekingen over het vierde cohesieverslag.
débat intérieur Français-Néerlandais Dictionnaire Glosbe.
nl Mijnheer de Voorzitter, de Commissie vrijheden en rechten van de burger heeft zeker goed werk verricht teneinde in de lidstaten van de Unie een debat op gang te brengen en zo te zorgen voor een zo groot mogelijke veiligheid tijdens de bijeenkomsten van de Europese Raad en andere vergelijkbare gebeurtenissen.
debat Traduction néerlandaise Linguee.
DEBAT G E NE RAL SUR LA SITUATION ECONOMIQUE DE L'UNION' ET SUR LES PROCEDURES DE SURVEILLANCE MULTILATERALE Lors du déjeuner les Ministres ont procédé à un échange de vues sur la situation économique dans la Communauté à la lumière du rapport économique annuel 1996 que la Commission lui a transmis récemment.

Contacteer ons